Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die gelden op bestellingen geplaatst in de Prizecards.nl webshop.

Laatste wijziging: 5-1-2020.

Definities

Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij verkoper.
Preorder: Een bestelling van een product waarvan de release nog niet heeft plaatsgevonden.
Release: De introductie van een product.
Verkoper: Prizecards.nl

Identiteit

Naam ondernemer
Prizecards.nl

Handelsnaam
Prizecards.nl

Bezoek- en postadres
Doornenburg 508
7423 BS Deventer

E-mailadres
info@prizecards.nl

Telefoonnummer
+31 6 16078455

KvK-nummer
70232903

BTW-nummer
NL002244294B28

Producten

 1. Getoonde afbeeldingen bij producten geven weer welk product je ontvangt. In het geval van een preorder gaat dit niet op. Afbeeldingen zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten.
 2. De getoonde voorraad of bestelbaarheid van producten op de website zijn indicatief. Verkoper tracht zo goed mogelijk de voorraad en bestelbaarheid bij te houden, maar dit is niet altijd haalbaar.
 3. Preorders zijn altijd afhankelijk van de daadwerkelijk uitgeleverde hoeveelheid producten. Het kan zo zijn dat minder besteld of geleverd wordt dan nodig voor het aantal preorders. In dat geval worden preorders op volgorde van besteldatum uitgeleverd.
 4. Indien een besteld product niet meer leverbaar is, wordt dat deel van de bestelling geannuleerd door verkoper. Afnemer krijgt de betaling voor dat product vergoed.

Prijzen

 1. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzend- en betalingskosten, tenzij anders vermeld.
 2. Prijzen genoemd op de website kunnen fouten bevatten. Verkoper behoudt zich het recht voor (deel van) een bestelling te annuleren indien de gemelde prijs duidelijk afwijkt van hetgeen ervan verwacht wordt.

Betaling

 1. Het totaalbedrag van een bestelling dient binnen 7 dagen te worden betaald door afnemer aan verkoper. Indien de bestelling niet binnen 7 dagen betaald is, behoudt verkoper zich het recht voor de bestelling te annuleren. Verkoper behoudt zich het recht voor een incassobureau in te schakelen indien verkoper er niet voor kiest de bestelling te annuleren.
 2. Verkoper biedt een overzicht van geaccepteerde betaalmethodes en de daaraan verwante kosten op https://shop.prizecards.nl/betaalmethodes.
 3. Indien afnemer kiest voor een contante betaling, dient afnemer de totaalprijs gepast te voldoen.

Verzending

 1. Verkoper biedt een overzicht van aangeboden verzendmethodes en de daaraan verwante kosten op https://shop.prizecards.nl/verzendmethodes.
 2. Genoemde levertijden gaan in vanaf het moment van ontvangst van betaling door verkoper.
 3. Wanneer verkoper de genoemde levertijd niet waar kan maken, wordt afnemer hierover geïnformeerd.
 4. Indien afnemer de geplaatste bestelling wenst op te halen, wordt door verkoper en afnemer binnen 7 werkdagen een afhaaldatum afgesproken.
 5. Indien een afhaalbestelling niet binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling opgehaald is, behoudt verkoper zich het recht voor de bestelling te annuleren. In het geval van een preorder dient de bestelling binnen 30 dagen na release van de bestelde producten afgehaald te zijn.
 6. Koper is verantwoordelijk voor een pakket vanaf het moment dat deze met de bezorgdienst mee wordt gegeven. Voor extra zekerheid wordt de verzekerde bezorgoptie aangeraden.

Wettelijke bedenktijd / Retourneren

 1. Afnemer heeft een wettelijke bedenktijd tot de eerste werkdag 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
 2. Afnemer kan binnen de bedenktijd verkoper informeren dat afnemer af wil zien van de bestelling. Dit kan via elk van de contactmogelijkheden genoemd op https://shop.prizecards.nl/contact. Tevens kan het formulier ontbinding worden gebruikt, te vinden op https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12754.
 3. Afnemer dient de producten binnen 14 dagen na ontbinding terug te sturen naar verkoper. De kosten voor terugsturen dienen door afnemer zelf te worden voldaan. Het risico voor beschadiging of het niet aankomen van de retourzending is voor afnemer.
 4. Indien een volledige bestelling wordt ontbonden, wordt de volledige prijs van de bestelling terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt ontbonden, wordt slechts de verkoopprijs van de ontbonden producten vergoed.
 5. Terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen na ontbinding. Verkoper behoudt zich het recht voor te wachten met terugbetaling tot wanneer de producten ontvangen zijn of tot wanneer afnemer bewijst de producten retour te hebben gestuurd, afhankelijk van wat eerder van toepassing is.
 6. Terugbetaling wordt op dezelfde manier gedaan waarop de bestelling is betaald, tenzij verkoper en afnemer samen overeen komen tot een andere manier van terugbetaling. Verkoper brengt geen kosten voor een alternatieve manier van terugbetaling in rekening.
 7. Afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten indien deze op een manier zijn gebruikt die niet nodig is voor de beoordeling van de producten.

Klacht-afhandeling

 1. Klachten over een bestelling dienen binnen bekwame tijd na constatering door afnemer worden gemeld bij verkoper. Deze melding dient volledig en duidelijk omschreven te zijn.
 2. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst door verkoper afgehandeld. Indien de klacht niet binnen deze periode afgehandeld kan worden, wordt afnemer hiervan binnen dezelfde termijn op de hoogte gesteld. Hierbij vermeldt verkoper ook de verwachte afhandelingstermijn.
 3. Indien verkoper en afnemer niet binnen 2 maanden na ontvangst van de klacht door verkoper tot een oplossing komen, ontstaat een geschil die kan worden voorgelegd bij de Europese Geschillencommissie op de door hun aangeboden link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL.